มายเคซี

Category:

สูตร :

4-16-19 + Zn 5%

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………4%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………..19%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม
สังกะสี (Zn)…………………………………………….5%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผลได้ดี

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X