มอโนเฟต (0-52-34)

Category:

สูตร :

0-52-34

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………..0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………52%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………34%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าไปทางราก และทางใบ
เหมาะสำหรับพืชขณะที่ต้องการธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสูง
ช่วยเจริญเติบโตของดอก และผล

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X