มอร์ทอน

Category:

สูตร :

20-0-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………..20%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………….0%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างเสริม
การเจริญเติบโตของลำต้นและใบ ติดผลถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ให้แก่ลำต้นและใบ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X