มอคเซบ (Moxeb)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซมอกซานิล (Cymoxanil) + แมนโคเซบ (Mancozeb) 8% + 64% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (late blight) ในมันฝรั่ง ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora infestans

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน

X