บี-รอนเทน

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารเสริม โบรอน (B)………………………………10%

ประโยชน์ :

ช่วยในการผสมเกสร ผสมเกสรดี ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก ทำให้พืชนำ
ธาตุโพแทสเซียมและธาตุแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจำเป็นในการแบ่งเซลล์พืช ช่วยการขนย้ายน้ำตาล
ทางท่ออาหารในพืช จำเป็นสำหรับการงอกของละอองเรณูและการเจริญของท่อ
นิวเคลียสของเรณู มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดและคายน้ำและการสังเคราะห์แสง

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X