บิวทาคลอร์ 60 อีดับบลิว (Butacholr 60 EW)

Category:

ชื่อสามัญ :

บิวทาคลอร์ (butacholr)

ประโยชน์ :

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (Pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนกสีชมพู และ หญ้าดอกขาว และ วัชพืชประเภทกก
เช่น กกขนาก และ กกทราย และ หนวดปลาดุก

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 4 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

X