ไซฮาโลฟอป-บิวทิล 10 อีซี

Category:

ชื่อสามัญ :

ไซฮาโลฟอป-บิวทิล (cyhalofop-butyl)

ประโยชน์ :

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืช
ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว เป็นต้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 160-200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 10 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และ ทดน้ำเข้านา
หลังพ่นสาร 2-3 วัน

X