บาลานซ่า (12-60-0)

Category:

สูตร :

12-60-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………………………………………12%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………………………………………60%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)…………………………………………………………….0%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก ติดผล และลงหัวตามฤดูกาล
และช่วยเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโตในขณะที่ปลูกใหม่

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X