บาลานซ่า (12-0-45)

Category:

สูตร :

12-0-45

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………………………………………..12%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………………………………………..0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………………………………………45%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
เหมาะสำหรับใช้ทำปุ๋ยเกล็ดผสมใช้กับพืชผัก พืชหัว และไม้ผล
โดยใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยประเภทฟอสเฟตและไนโตรเจน

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-125 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X