บาลานซ่า (0-42-56)

Category:

สูตร :

0-42-56

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)…………………………………………………………………0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)………………………………………………………42%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………………………………….56%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
หรือนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X