บาลานซ่า (0-11-12)

Category:

สูตร :

0-11-12

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจน (N)…………………………………………………………….0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………………………….11%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………………………..12%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกและติดผลได้ดี

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X