บราโว่ (BRAVO)

Category:

ประเภท :

กรดอะมิโน

คุณสมบัติ :

เป็นกรดอะมิโนชนิดเข้มข้น สามารถดูดซึมเข้าต้นพืชได้ทั้งทางใบ ลำต้นและทางราก
สามารถผสมร่วมกับฮอร์โมน อาหารเสริม สารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชได้

ประโยชน์ :

ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยเพิ่มการแตกใบอ่อน ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางลำต้น ใบ ดอกและปลายราก ช่วยเพิ่มการผสมเกสร และเพิ่ม
การติดผล ช่วยป้องกันดอกและผลอ่อนร่วง ช่วยปรับสมดุลของระดับฮอร์โมนในต้นพืช เนื่องจากสภาวะอาาศแปรปรวน เช่น ร้อนหรือหนาวเย็นเกินไป เป็นต้น ช่วยขยาย
ขนาดของผล และช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X