นูทริ-สเปรย์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………………8%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)……………………………………………..2.8%
แมงกานีส (Mn)……………………………………….3.2%
ทองแดง (Cu)…………………………………………1.1%
สังกะสี (Zn)…………………………………………….1.2%
โบรอน (B)……………………………………………..0.28%

ประโยชน์ :

เป็นธาตุอาหารเสริมในรูปคีเลท (EDTA) เมื่อละลายน้ำแล้วคีเลทจะอยู่ในรูปประจุลบ
จึงไม่ถูกตรึงด้วยอนุภาคดิน ทำให้รากพืชดูดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน สำหรับกรณีป้องกัน
การขาดธาตุอาหาร
และใช้อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน สำหรับการรักษา
เมื่อเริ่มแสดงอาการขาดธาตุ

X