นาทีป โป

Category:

สูตร :

13-0-46

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………..13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………….0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………….46%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
เหมาะสำหรับใช้ทำปุ๋ยเกล็ดผสมใช้กับพืชผัก พืชหัว และไม้ผล
โดยใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยประเภทฟอสเฟตและไนโตรเจน

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 50-125 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืช ทุกๆ 7-10 วัน

X