นาทีป แมฟ

Category:

สูตร :

12-61-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………………………12%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………61%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………………0%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยในการสร้างให้พืชดอก ติดผลและลงหัวตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างให้
รากเจริญเติบโตได้ในพืชปลูกใหม่

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X