นาทีป แดฟ

Category:

สูตร :

21-53-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………53%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………..0%

ประโยชน์ :

สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยในการเสริมสร้างให้พืชออกดอก ติดตามผลฤดูกาล และยังเสริมสร้าง
ให้รากเจริญเติบโต ขณะที่ปลูกใหม่หรือย้ายปลูกใหม่อีกด้วย

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 25-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ7-10วัน

X