ดาครอไพด์ (Dacropide)

Category:

ชื่อสามัญ :

อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 10% W/V SL

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟขอบปล้องหยักในเบญจมาศเท่านั้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของ
เพลี้ยไฟขอบปล้องหยักในเบญจมาศ

X