ซีอาร์เอ็น

Category:

สูตร :

30-0-0

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)………………………………30%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)……………………..0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)……………………….0%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ของลำต้นและใบ ติดผลถูกต้องตามฤดูกาล และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์
ให้แก่ลำต้นและใบ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X