ซีบอร์น (SEA BORN)

Category:

ประเภท :

สาหร่ายสกัด

คุณสมบัติ :

เป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลตามธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
และการออกดอกช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืช

ประโยชน์ :

ช่วยกระตุ้นการออกดอกให้สม่ำเสมอ ช่อดอกใหญ่สมบูรณ์และทำให้ติดผลได้ดีขึ้น
ช่วยเพิ่มขนาดของผล ช่วยให้ผลโตเร็ว กระตุ้นการแตกราก และทำให้เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอากาศหนาวเย็น
หรือแห้งแล้ง ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้ดี ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่ถูกดินยึดไว้
ให้เป็นประโยชน์ ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดินขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นเป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X