ซีซิงค์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรองดังนี้
กำมะถัน (S)………………………………..4%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
สังกะสี (Zn)………………………………..8%

ประโยชน์ :

เกี่ยวข้องในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ปลายยอด
ช่วยให้พืชแตกตาดอกและตายอด เพิ่มคุณภาพของผลผลิต
แก้ปัญหาการขาดธาตุสังกะสี แก้อาการใบแก้ว ใบลายในส้ม
ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะอากาศหนาวได้ดีขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X