ซิลิ (Sili)

Category:

ชื่อสามัญ :

ซิลิคอน ไดออกไซด์ (Silicon dioxide) 21%

ประเภท :

สารเสริมประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชปลูก
ซึ่งเป็นตัวช่วยให้พืชมีความแข็งแรงและสมบูณ์ ช่วยเพิ่มการแตกยอดอ่อน
และรากอ่อนของพืช ทำให้พืชทนต่อสภาวะขาดน้ำ หรือแห้งแล้งได้ดี
และช่วยให้พืชปลูกมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ :

ช่วยให้ผนังเซลล์ของลำต้นมีความแข็งแรง ทำให้ต้นพืชไม่ล้มได้ง่าย
ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชปลูก ช่วยในการแตกยอดอ่อน
และรากอ่อนของพืชปลูก ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน
แก่พืชปลูก ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชของพืชปลูก
ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอะลูมิเนียม และธาตุเหล็ก ในพืชที่ปลูกในดินกรดจัด
และลดความเป็นพิษของแอมโมเนียม ช่วยให้ฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ที่
พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ ช่วยให้ทนต่อสภาวะขาดน้ำ หรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตได้ดี

วิธีใช้ :

ใช้ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืช สามารถใช้ในทั้งในพืชไร่
พืชสวน พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น นาข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน พืชตระกูลถั่ว แตงกวา พริก สตรอเบอรี่ มะม่วง และแตงโม เป็นต้น

X