ซิก-เนอร์ยี่

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
แมกนีเซียม (MgO)………………………….11.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
เหล็ก (Fe)…………………………………………..1.8%
แมงกานีส (Mn)………………………………….1.8%
ทองแดง (Cu)…………………………………….0.04%
สังกะสี (Zn)……………………………………….0.65%
โบรอน (B)…………………………………………0.65%
โมลิบดินัม (Mo)………………………………..0.04%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช และช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน
สำหรับกรณีป้องกันการขาดธาตุอาหาร
และใช้อัตรา 10-15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุก 7 วัน
สำหรับการรักษา เมื่อเริ่มแสดงอาการขาดธาตุ

X