ซอย เพล็ค (Soil Plex)

Category:

ประเภท :

สารปรับปรุงดิน

คุณสมบัติ :

ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางฟิสิกส์ของดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น
และทำให้ดินมีสภาพให้ซึมผ่านได้ของน้ำและอากาศดียิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นแข็ง
ปิดผิวดินเมื่อดินเปียกแล้วแห้ง ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นและเพิ่มความอุดม
-สมบูรณ์ให้แก่ดิน ทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ในพืชปลูก

ประโยชน์ :

ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินร่วยซุย ถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี
ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในดิน ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ลดสาเหตุของการเกิดโรครากเน่า-โคนเน่า และโรคพืชทางดินที่เกิดจากเชื้อโรคทางดิน
ช่วยเพิ่มการแตกรากอ่อนของพืชปลูก ส่งผลให้ดูดซึมธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น
ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชปลูก ทำให้พืชมีความแข็งแรงและสมบูรณ์
และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้ในอัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยราดหรือฉีดพ่นลงดิน
หรือให้ผ่านระบบน้ำสามารถใช้ในพืชได้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วง ลำไย
เงาะ และพืชผัก เป็นต้น ควรใช้ช่วงเตรียมแปลงสำหรับปลูกพืช หรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

X