คินไร (Kinrai)

Category:

ชื่อสามัญ :

ไพริดาเบน (Pyridaben) 20% WP

ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันกำจัดไรแมงมุมคันซาวาในกุหลาบ

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของไรแมงมุมคันซาวา
ในกุหลาบ

X