คอป ชีล

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ทองแดง (Cu)……………………………………..14%

ประโยชน์ :

ธาตุอาหารนี้ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช ทำให้ใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น
ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ โดยช่วยเพิ่มโมเลกุลคลอโรฟิลล์
และช่วยป้องกันการทำลายคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชมีอายุยาวขึ้น

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ
พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X