คอนโท (0-11-12 + Cu 1%)

Category:

สูตร :

0-11-12 + Cu 1%

ประเภท :

ปุ๋ยเคมี

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)…………………………………….0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P)…………………………11%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)………………………….12%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ทองแดง (Cu)…………………………………………………1%

ประโยชน์ :

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยทางรากและทางใบ
ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอก และติดผลได้ดี

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 100-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชปลูก
ควรพ่นให้เป็นละอองเล็ก ๆ พอเปียกทั่วใบและทุก ๆ ส่วนของพืชทุก ๆ 7-10 วัน

X