คอนมิกซ์

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
กำมะถัน (S)…………………………………….4.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
แมงกานีส (Mn)……………………………….4.5%
ทองแดง (Cu)………………………………….0.9%
สังกะสี (Zn)……………………………………….20%
โบรอน (B)………………………………………..0.9%

ประโยชน์ :

เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ หรือ สีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง
ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยในการสร้างพลังงานดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ
ไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืชและช่วยในการเคลื่อนย้าย
ธาตุฟอสฟอรัสในพืช

วิธีใช้ :

พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถั่วเหลืองและถั่วเขียว
ใช้อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ภายในเวลา 15-20 วันหลังจากพืชปลูกงอก
ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ องุ่น และไม้ผลอื่นๆ
ใช้อัตรา 70-150 กรัมต่อต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คะน้า กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี
ใส่ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูก ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 1-1.5 กิโลกรัมต่อไร่
โดยหว่านบนร่องแล้วพรวนดินกลบ จึงค่อยปลูกพืช ใส่ครั้งที่สองหลังจากปลูกพืช
ประมาณ 20-25 วัน ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง

X