คลาส แคป (Klass Cab)

Category:

ประเภท :

ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม

คุณสมบัติ :

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียม (CaO)………………………………20%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม ดังนี้
ปริมาณธาตุอาหารเสริม โบรอน (B)………………………………1%

ประโยชน์ :

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียม และโบรอน ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของ
เกสรตัวผู้ ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผล
ต่อช่อ รวมทั้งช่วยขยายขนาดของผลและสามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก
ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจาก
ลำต้น ใบ มาสู่ผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโต
ได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้

วิธีใช้ :

ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ
พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

X